Skip to content

ฤกษ์แต่งงาน รวมวันดีประจำปี 2566

ฤกษ์แต่งงานปี2566

ฤกษ์แต่งงาน ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญของว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวที่กำลังจะแต่งงาน เพราะคนไทยมักจะยึดถือวันดี ฤกษ์ดีเป็นหลัก สำหรับจัดงานพิธีมงคลสมรส  และแน่นอนว่าในทุกๆ ปี หรือ ทุกๆ เดือน จะมีการจัดงานพิธีมงคลสมรสขึ้นแน่นอน เราจึงทำการรวบรวมฤกษ์ดีประจำปี 2566 มาให้ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวได้เลือกหรือดูเป็นแนวทาง เพื่อประกอบการตัดสินใจ ไปดูกันเลย

 

ฤกษ์แต่งงานประจำปี 2566

ฤกษ์แต่งงานประจำเดือน มกราคม

 • วันอาทิตย์ ที่ 1 มกราคม 2566
 • วันพุธ ที่ 4 มกราคม 2566
 • วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566
 • วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566
 • วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566
 • วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566
 • วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566 
 • วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566

ฤกษ์แต่งงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

 • วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
ฤกษ์แต่งงานเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566 001
ฤกษ์แต่งงานเดือนมีนาคม ปี 2566 001

ฤกษ์แต่งงานประจำเดือน มีนาคม 2566

 • วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2566
 • วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566
 • วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566
 • วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566
 • วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

ฤกษ์แต่งงานประจำเดือน เมษายน 2566

 • วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน 2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน 2566
 • วันเสาร์ ที่ 15 เมษายน 2566
 • วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2566
 • วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566
 • วันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2566
ฤกษ์แต่งงานเดือนกรกฎาคม
ฤกษ์แต่งงานเดือนเพฤษภาคมปี 2566 001

ฤกษ์แต่งงานประจำเดือน พฤษภาคม 2566

 • วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2566
 • วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566
 • วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566
 • วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566
 • วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566

ฤกษ์แต่งงานประจำเดือน พฤษภาคม 2566

 • วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566
 • วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2566
 • วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2566
 • วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2566
 • วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2566
 • วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2566
 • วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566
ฤกษ์แต่งงานเดือนมิถุนายนปี 2566 001