Skip to content

ความแตกต่างระหว่าง ไวน์โลกเก่า vs ไวน์โลกใหม่

ไวน์โลกเก่าไวน์โลกใหม่

คำว่า “ไวน์โลกเก่า” และ “ไวน์โลกใหม่” เป็นสำนวนที่ใช้ในวงการไวน์เพื่อแสดงถึงความแตกต่างในสไตล์การผลิตไวน์ รวมถึงคุณสมบัติของไวน์ที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาต่างกันกัน ดังนั้นความแตกต่างระหว่างทั้งสองคำนี้จะอธิบายถึงคุณลักษณะของไวน์ในรูปแบบทั่วไป แต่ไม่มีนิยามที่แน่ชัดว่าความแตกต่างดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับประเทศผู้ผลิต ตำแหน่งทางศิลปะ หรือความสำคัญของไวน์ในตลาดโลกในปัจจุบัน

ไวน์โลกเก่า (Old World Wine)

“ไวน์โลกเก่า” อ้างถึงไวน์ที่ผลิตขึ้นในประเทศที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตไวน์มากกว่า 500-600 ปีขึ้นไป ส่วนมากมักจะอยู่แถบทวีปยุโรป ซึ่งการผลิตไวน์นั้น จะใช้วิธีการผลิตแบบดั้งเดิม ไวน์โลกเก่า เป็นไวน์ที่เป็นที่นิยมและเป็นที่รักในวงกลุ่มผู้รักไวน์ ซึ่งไวน์โลกเก่าอาจมีความหลากหลายและคุณภาพสูง เนื่องจากในอดีตมีเวลาสำหรับการพัฒนาเทคนิคการผลิตไวน์และปรับปรุงคุณภาพไวน์ อาจมีการใช้วิธีการผลิตที่เก่าแก่และมีความเป็นมาตรฐาน หรืออาจเกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีสภาพแปลกประหลาดหรือซับซ้อนกว่าสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ไวน์โลกใหม่ (์New World Wine)

“ไวน์โลกใหม่” อ้างถึงไวน์ที่ผลิตขึ้นในช่วงเวลาล่าสุด หรือไวน์ที่มีความเป็นที่นิยมในสมัยปัจจุบัน โดยจะผลิตในประเทศนอกทวีปยุโรป ซึ่งไวน์โลกใหม่นี้ จะมีประสบการณ์ในการผลิตน้อยกว่า 500 ปี  ไวน์โลกใหม่อาจถูกผลิตโดยใช้เทคนิคและวิธีการผลิตที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้รสชาติและคุณภาพที่ดีที่สุด ส่วนใหญ่ไวน์โลกใหม่มักมีสไตล์สดใส สมดุล และสะท้อนสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของยุคปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะใช้พันธุ์องุ่นจากฝั่งยุโรปหรือผสมข้ามสายพันธุ์ เพื่อให้ทนทานต่อสภาพภูมิประเทศนั้นๆ

wine

ความแตกต่างระหว่างไวน์โลกเก่า และ ไวน์โลกใหม่
The Differences between Old World and New World Wine

2023---Wine-Old_New-World003

เปรียบเทียบระหว่างไวน์โลกเก่าและไวน์โลกใหม่เป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่านั้น เนื่องจากไวน์สามารถมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันได้มากมายทั้งในทางรสชาติ กลิ่น สี สารอาหารที่มีอยู่ในไวน์ ลักษณะกลุ่มไวน์ที่ผลิตในแต่ละพื้นที่ และความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมไวน์ในปัจจุบัน แต่ถ้าจะเน้นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนของไวน์โลกเก่าและไวน์โลกใหม่นั้น ก็จะเน้นในเรื่องของประเทศผู้ผลิต ซึ่งไวน์โลกเก่านั้นจะถูกผลิตมาจากประเทศแถบทวีปยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สเปน โปรตุเกส ออสเตรีย ฮังการี และโรมาเนีย  ส่วนไวน์โลกใหม่ มักจะมาจากประเทศนอกแถบทวีปยุโรป เช่น สหรัฐอเมริกา  แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี แอฟริกาใต้ อาร์เจนติน่า อิสราเอล เป็นต้น ถ้าวัดความเข้มข้นและปริมาณแอลกอฮอล์ ในฝั่งของไวน์โลกใหม่จะมีความเข้มข้น  และปริมาณของแอลกอฮอล์ที่มากกว่า  นอกจากนี้ในส่วนของรสชาติความหวาน ฝั่งของไวน์โลกใหม่ก็จะมีความหวานมากกว่าเช่นกัน